27.4 C
Kočani
Tuesday, June 28, 2022

Кратка биографија

Благој Давитков

Директор

Адреса: ул. Питу Гули бр. 7/а 2300 Кочани

Телефон службен: 076 359-797

Телефон приватен: 070 891-989

e-mail:blagojdavitkov@yahoo.com

ОБРАЗОВАНИЕ:

Средно стручно образование, (Биотехнолог) ……………………………………………………… 11.06. 1991 г.

Дипломиран професор по Географија, (насока – наставна) ……………………………… 05.02.1996 г.

Магистер по Географски науки (насока – просторно планирање) …………………… 03.04.2001 г.

РАБОТНО ИСКУСТВО:

Вработен во ОУ Раде Кратовче – Кочани

(наставник по Географија) ………………………………………...24.10.1996 г.

В.Д. Директор на О.У. Раде Кратовче – Кочани ……….12.01.2018 г.

Директор на О.У. Раде Кратовче – Кочани ……………… 03.06.2018 г.