Одделенска настава

Одделение Одделенски раководители во централното училиште
I – 1 Васка Серафимова
I – 2 Валентина Ѓеорѓиевска    
I – 3 Дивна Јанушова
II – 1 Благојчо Стоилов
II – 2 Гордана Манева
II – 3 Силвана Ивановска
III -1 Александра Миленовски
III – 2 Весна Наунова
III 3 Фиданка Манчова
IV – 1 Светлана Кралова
IV – 2 Љупчо Горгиев
IV – 3 Татјана Тодорова
V1 Снежана Деспотова
V – 2 Виолета Ангелова
V – 3 Анка Соколова

Одделение

Одделенски раководители во подрачното училиште во с. Нивичани

I

Маја Лефкова

II

Маја Лефкова

III

Маја Лефкова