Одделенска настава

Благојчо Стоилов, I-1
Валентина Ѓорѓиевска, I-2
Силвана Ивановска I -3
Александра Миленовски II-1
Весна Наунова II-2
Фиданка Манчова, II-3
Светлана Кралова III-1
Љупчо Горгиев III-2
Татјана Тодорова III-3
Снежана Деспотова IV-1
Виолета Ангелова IV-2
Анка Соколова IV-3
Васка Серафимова, V-1
Гордана Манева V-2
Дивна Јанушова V-3