Училиштен совет

Членови на Училиштен одбор при ОУ „Раде Кратовче“ – Кочани

  1. Вера Стојкова – претседател

vera.stojkova.963@gmail.com; 076/359-736 (член од 27.05.2015 год.)

 

  1. Силвана Ивановска – заменик претседател

silvana.ivanovska@gmail.com; 076/359-725 (член од 27.05.2015 год.)

 

  1. Благојчо Стоилов – член од 27.05.2015 год.

blagojcostoilov@gmial.com; 076/359-767

 

  1. Валентина Митева – член од 15.12.2017 год.

valentinamiteva36@yahoo.com; 071/246-855

 

  1. Благој Костадинов – член од 15.12.2017 год.

Blagojkosta_z@yahoo.com; 076/310-614

 

  1. Даниела Тосева – член од 20.11.2015 год.

daniela-toseva@yahoo.com; 070/309-995

 

  1. Марина Коцева – член од 27.05.2015 год.

marinakoceva77@yahoo.com; 076/369-864

 

  1. Серпил Мамедова – член од 28.11.2016 год.

gulsefa-kocani@hotmail.com; 076/289-332

 

  1. Тони Демјанов – член од МОН

078/839-147 (член од 29.01.2018 год.)