Предавање – „Здрава храна за детство без мана“

0
148

Проект на МОН – „За заедничка грижа за правилно насочување на учениците“, активност реализирана во нашето училиште со презентација за здрава храна од страна на стручно медицинско лице Катерина Карова од центарот за јавно здравје Кочани, а воедно и родител на наш ученик. Презентацијате се вршеше пред учениците од шесто одделение.