Успешно реализирана активноста насловена како „Град за сите“

 Согласно Меморандумот за соработка потпишан помеѓу МОН, Македонскиот центар за граѓанско образование (МЦГО) и Детската фондација Песталоци, од минатата учебна година започна...

Освоена I награда на 44. Државна изложба на детски ликовни творби на тема „Народната...

Од испратени вкупно 10 ликовни творби од учениците: Кристина Захариева, Мила Малинова, Славица Стојанова, Матеј Минов, Михаела Стојанова, Наталија Михаилова, Андреј Ангелов,...

Освоено II место на ликовен конкурс на тема „Трговија со луѓе“

Во организација на здружението за акција против насилство и трговија со луѓе – Отворена порта беше објавен литературен и ликовен конкурс на...

Предавање на тема Корупција

Во рамки на проектот „Антикорупциска едукација на учениците од основните училишта“, што влегува во Годишната програма за работа на нашето...

Одбележан Меѓународниот ден на литературата за деца – 2 Април

 И оваа учебна година нашето училиште беше дел од манифестацијата по повод одбележување на Меѓународниот ден на литературата, 2 Април во...

Освоена II награда на Киндер Пробиштипскиот маскенбал 2019

 На 02 април ученици од трето одделение под менторство на предметниот наставник Катица Петрова со маската Пингвините од Мадагаскар се претставија на...

Освоена III награда на Пробиштипскиот маскенбал 2019

На 01 април ученици од петто одделение и од предметна настава под менторство на одделенскиот наставник Дивна Јанушова со маската Мачиња мажуретки...

Добиена диплома од Детскиот ликовен конкурс Мини рестАРТ 2018

Во организација на Образовниот креативен центар РЕСТАРТ, Општина Велика Плана и Галеријата „Масука“ во Центарот за култура, беше распишан детски ликовен конкурс во мал...

Освоена I награда на литературен конкурс

По 18-ти пат по повод Светскиот ден на книгата за деца, Народната библиотека „Стеван Сремац“ од Ниш распиша литературен конкурс, на кој учество зедоа...

Одбележување на нашиот Патронен празник

Учениците и наставниците од ОУ Раде Кратовче на 23.03.2019 го посетија споменикот на народниот херој Раде Кратовче во село Главовица по повод патрониот празник...