Превенција и заштита од пушење и алкохол

0
229

Предавање од страна на стручно лице од МВР ПС-Кочани Ерхан Хаџи – Минтас, воедно родител на наши ученици со презентација, како дел од Проектот – Заедничка грижа за правилно насочување на учениците.