Наши ученици кои учествуваа со свои креативни цртежи на тема Флора и фауна, подржани од наставниците ментори: Елизабета Зафирова и Снежана Деспотова, на организирана ликовна изложба од акредитирано ликовно здружение-Скопје на Државно ниво добија две први и една втора награда! Во прилогот од албумот со фотографии да ги поздравиме!

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here