Скопска пивара со едукативна презентација на учениците од четврто одделение!

0
3

Вработени и обучени предавачи од Скопска пивара по повод избирање најдобра фирма за 2015г. во Македонија-Скопска пивара, на ден 19.05.2016г. со едукативна, анимирана и интерактивна презентација на учениците од четврто одделение, помогна со ваков вид да им укаже на учениците – Како до побезбеден живот, во различни ситуации низ животниот период!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here