Симулација за евакуација и спасување во случај на земјотрес и пожар во нашето училиште

0
200