Предавање на тема: „Опасности од користење на петардите“

0
36

На 26.12.2018 година се одржа предавање на тема: „Опасности од користење на петардите“, на кое беа присутни по 4 ученици од секоја паралелка од предметна настава. Во улога на предавачи беа службени лица од МВР ПС Кочани, а целта беше да се спречи користење на пиротехнички материјали за време на Новогодишните и Божиќните празници.