Oсвоени награди на Регионалниот натпревар по математика

0
26

На 13.04.2019 година во ОУ „Малина Попиванова“ Кочани се одржа Регионалниот натпревар по математика и беа освоени следниве награди:1. Учениците Алекс Адемов и Марина Велова под менторство на одделенскиот наставник Дивна Јанушова освоија III награда, а ученичката Тамара Јангеловска е пофалена;2. Ученикот Матеј Минов од VI-1 одд. под менторство на предметниот наставник Рада Иванова е пофален и3. Ученичката Ангела Василкова од VII-1 одд. под менторство на предметниот наставник Јулијана Николовска освои III награда.
Честитки до учениците и наставниците ментори!