Освоена I награда на 44. Државна изложба на детски ликовни творби на тема „Народната култура како трајна инспирација во моето творештво“

0
48

Од испратени вкупно 10 ликовни творби од учениците: Кристина Захариева, Мила Малинова, Славица Стојанова, Матеј Минов, Михаела Стојанова, Наталија Михаилова, Андреј Ангелов, Василија Ангелова, Љубица Данева и Анастасија Стојанова сите од предметна настава, а под менторство на предметниот наставник Елизабета Зафирова Стојанова, ликовната творба на ученичката Љубица Данева освои I награда.