Творби од учениците од одделенска и предметна настава по повод Патрониот празник на нашето училиште

0
88

Иако поради настанатата ситуација, оваа година не бевме во можност на Свечена академија јавно да го покажеме ангажманот на учениците и нивните наставници ментори, сепак редно е родителите, а и останатите ученици да ги прочитаат литературните творби на некои од учениците кои сакаа да оддадат почит на нашиот Патронен празник. Благодарност до вредните ученици и нивните ментори!