Професионална ориентација на учениците од деветто одделение во учебната 2019-2020 година

0
151

Професионална ориентација на учениците од деветто одделение во учебната 2019-2020 година

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс за запишување ученици во јавните средни училишта за учебната 2020/21