Упис на децата во прво одделение за учебната 2020-2021 година

0
77

 За учебната 2020-2021 година уписот на новите првачиња ќе започне од 1 Јуни. Поканите за упис се испратени и секој родител да го запази терминот за упис.