Донирани заштитни маски

0
27
 Од страна на ДООЕЛ Вегоел Кочани се донираа заштитни маски за учениците од прво до трето одделение.
Благодариме на убавиот гест! Да има повеќе хумани луѓе и да помагаме на учениците од социјално ранливите категории.