8-ми Април – најважниот ден во историјата на Ромите

0
12

Како дел од проектот „Заедничка грижа за правилно насочување на учениците“ од страна на МОН и БРО на ден 05.04.2016 година се одржа предавање на тема 8-ми Април – најважниот ден во историјата на Ромите. Во улога на предавач беше родител од нашето училиште – Серпил Џеладинова вработена како негувател во ЈОУДГ „Павлина Велјанова“, клон 3. Вклучени во предавањето беа учениците од второ одделение водејќи сметка дека во нивните паралелки има мешан состав на ученици – Македонци и Роми, кои подеднакво се вклучени во сите активности без разлика на етничката припадност. Сите луѓе треба да се почитуваат, за да може општеството да напредува.

ОСТАВЕТЕ ОДГОВОР

Ве молиме напишете го вашиот коментар!
Ве молиме напишете го вашето име